Film-Tech Suomi

Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.

Kirjautuaksesi anna tunnus, salasana ja istuntosi pituus
Tarkempi haku  

Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Oikeustieteen iloja kansalle - Asetus elokuvanäytännöistä  (Luettu 3447 kertaa)

Tuomas Hauvala

 • Seniori
 • ****
 • Viestejä: 417
 • Sivutoiminen digi-elokuvannäyttäjä
  • Profiili

Joku voisi ehkä vinkata eduskunnalle, että tämä asetus kaipaa "pientä" päivitystä. Tuli opiskelujen ohessa kaivettua esiin tämäkin lain kukkanen. Tämä on periaatteessa täysin voimassaoleva asetus, mutta se laki johon tämä asetus nojaa on kumottu uudemmalla lailla...  ;D

Mutta silti tämä asetus elää kaikkien lakitietokantojen mukaan ainakin minun silmääni täysin lainvoimaisena.

Tietääkö joku muuten mitä lakia sovelletaan elokuvaesitysten järjestyksenvalvontaan? Normaalia yleisötilaisuuksien järjestyksenvalvontaa?

Lainaus
Asetus elokuvanäytännöistä 27.10.1978/809

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/68) 15 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Elokuvanäytännöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa elokuvakoneella annettavaa esitystä, jonka kestäessä ei ole muuta ohjelmaa kuin musiikkia, filmiin liittyvien äänien toistoa ja elokuvan selostamista.

2 §
Elokuvanäytäntö on julkinen, jos se annetaan ennakolta määräämättömille henkilöille.

Suljetulla elokuvanäytännöllä tarkoitetaan laitoksen tai yhteisön, kuten puolustusvoimien, oppilaitoksen, liikkeen tai yhdistyksen piiriinsä kuuluvalle tai muutoin määrätylle henkilöryhmälle järjestämää näytäntöä.

Tämän asetuksen säännökset koskevat julkista näytäntöä. Jos suljettu näytäntö annetaan helposti syttyvää filmiä käyttäen, on kuitenkin noudatettava, mitä 5–10 §:ssä säädetään.

3 §
Vaikeasti palavalla filmillä tarkoitetaan asetaatti- ja siihen verrattavaa filmiä ja helposti syttyvällä filmillä selluloidifilmiä.

4 §
Näytäntöpaikassa, jossa elokuvakone kehittää terveydelle haitallisia kaasuja, on oltava erillinen konehuone. Konehuoneesta ja elokuvakoneesta tulee olla riittävän tehokas koneellinen ilmanpoisto. Poistoilmahormin ja muiden ilmanvaihtolaitteiden on täytettävä sekä rakenteiden että sijoituksen osalta Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt yleiset vaatimukset. Muutoin tulee konehuoneen olla niin rakennettu, että edellä tarkoitetut kaasut eivät pääse sieltä leviämään.

Konehuoneen lattian rajassa tulee olla ulkoilmaan johtava vähintään 225 cm2 suuruinen tuloilma-aukko tai ilman saanti on turvattava muulla tavoin.

5 §
Helposti syttyvää filmiä saadaan esittää vain konehuoneesta, joka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelmassa palokuorman perusteella asetetut osastointivaatimukset. Kuitenkin tämän konehuoneen tulee aina täyttää vähintään A 120-luokan osaston vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun konehuoneen projektio- ja tähystysaukot saavat olla niin suuria kuin kuvan esittäminen edellyttää. Aukot on peitettävä metallikehykseen sisäpuolelta lujasti ja savunpitävästi kiinnitetyillä vähintään 5 mm:n vahvuisilla laseilla, joiden suojana on konehuoneen puolella vähintään 5 mm:n vahvuiset herkästi ja varmasti liikkuvat, liekin kosketuksesta sulkeutuvat metalliluukut.

Konehuoneen ilmastoinnista sekä siihen kuuluvista hormeista ja laitteista on noudatettava, mitä 4 §:ssä on säädetty. Konehuoneessa tulee olla B IlI E ryhmään kuuluva käsisammutin.

6 §
Konehuoneen lattiapinta-alan tulee olla samassa tasossa vähintään 8 m2 ja korkeuden vähintään 2,5 m. Jos konehuoneeseen sijoitetaan useampi kuin yksi elokuvakone, on kutakin muuta konetta varten varattava vähintään 2 m2 lisätilaa. Jos konehuoneeseen sijoitetaan muita laitteita, on pinta-alan oltava vastaavasti suurempi.

Jos rakennuksessa on vesi- ja viemärijohdot, tulee konehuoneessa olla WC ja mahdollisuus peseytyä.

Näytännön aikana on sivullisten oleskelu konehuoneessa kielletty.

7 §
Näytäntöpaikassa saa säilyttää enintään 250 kg vaikeasti palavaa filmiä tai enintään 50 kg helposti syttyvää filmiä. Helposti syttyvät filmit on sijoitettava sellaiseen säilytyslaatikkoon, jossa kullakin kelalla on oma tiivis itsestään sulkeutuvalla kannella varustettu lokeronsa. Filmejä ei saa säilyttää yleisön käytössä olevissa tiloissa.

8 §
Elokuvakone, jolla esitetään helposti syttyvää filmiä, on varustettava palokaseteilla, jotka esityksen aikana on pidettävä suljettuna.

9 §
Elokuvateatterin omistajan tai haltijan on yhdessä elokuvakoneenhoitajan kanssa huolehdittava siitä, että elokuvateatterissa esitetään helposti syttyvää filmiä vain 5 §:ssä tarkoitetusta konehuoneesta.

Helposti syttyvää filmiä ei saa toimittaa esitettäväksi muualle kuin sellaiseen näytäntöpaikkaan, jossa on 5 §:ssä tarkoitettu konehuone.

10 §
Elokuvakoneen hoitajana saa toimia vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

11 §
Luvan hakemisesta ja myöntämisestä julkisten elokuvanäytäntöjen antamiseen on soveltuvin osin voimassa, mitä luvan hakemisesta ja myöntämisestä julkisten huvitilaisuuksien pitämiseen on säädetty, paitsi että näytäntölupa myönnetään elokuvateattereille toistaiseksi ja kiertuenäytäntöihin saman poliisipiirin alueella kuukaudeksi kerrallaan. Jos hakijan kiertuenäytäntö saman poliisipiirin alueella on pysyväisluontoista, myönnetään näytäntölupa toistaiseksi.

12 §
Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös ennen asetuksen voimaan tuloa hyväksyttyihin elokuvateattereihin. Niissä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa tämän asetuksen edellyttämiä rakenteellisia muutoksia.

13 §
Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, elokuvanäytännöistä annetun asetuksen säännösten rikkomisesta enintään sataan päiväsakkoon tai, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.

14 §
Sisäasiainministeriö voi erityisestä syystä myöntää helpotuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

15 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan elokuvanäytännöistä 18 päivänä syyskuuta 1964 annettu asetus (473/64) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tehtävät, jotka muualla on säädetty valtion filmiteknillisen lautakunnan suoritettaviksi, kuuluvat tämän asetuksen voimaantulon jälkeen asianomaiselle rakennuslautakunnalle.
« Viimeksi muokattu: 13.11.12 - klo:22:02 kirjoittanut Tuomas Hauvala »
Kirjattu
Kaikenlaisesta tekniikasta pienistä mikrosiruista suuriin hydraulisylintereihin kiinnostunut konemies/nörtti.

Jussi Siponen

 • Ylläpitäjä
 • Seniori
 • *****
 • Viestejä: 490
 • The hamster in the wheel keeps running...
  • Profiili

4 § laukeaa käsittääkseni vain jos "elokuvakone kehittää terveydelle haitallisia kaasuja" -- tämä viittaa ennen kaikkea hiililamppuihin, ts. elokuvan esittämisessä tarvittava kirkas valo kehitetään polttamalla valokaarta hiilipuikkojen kärkien välissä. Tässä prosessissa syntyy terveydelle haitallisia palokaasuja. Xenoneiden UV-säteilyn muodostama otsoni ei liene yhtä vakava ongelma, mutta suurin osa teattereista ohjaa kai nämäkin poistoilmat hormiin ihan lämmönhallinnan vuoksi?

5 § "varmasti liikkuvat, liekin kosketuksesta sulkeutuvat metalliluukut" koskee käsittääkseni vain konehuoneita, joissa esitetään helposti syttyvää filmiä. Sitä tapaa nykyään lähinnä arkistotoiminnan yhteydessä.

6 § "WC ja mahdollisuus peseytyä" -- tämä ei ole toteutunut yhdessäkään teatterissa, jossa olen työskennellyt. Tuo joutaisikin raakata pois, koska konehuoneista on useimmissa tapauksissa tullut miehittämättömiä (siinä merkityksessä, että koneenhoitajan ei tarvitse valvoa esitystä konehuoneessa koko esityksen ajan).Eli kyllä tämä minusta on yllättävänkin hyvin pitänyt pintansa. Asetusta laadittaessa ei selvästikään ole osattu kuvitella kuin filmiltä ajettavia elokuvaesityksiä, mutta tätä oletusta ei ole liian pahasti kolvattu kiinni asetuksen tekstiin. Filmiä on edelleen olemassa, joten siihen liittyviä kohtia ei voi poistaa.

Viittaus kumottuun lakiin pitäisi tietysti korjata, ellei viittauksen sitten automaattisesti katsota aina osoittavan kumotun lain korvanneeseen lakiin?

Disclaimer: en ole lakimies ja siksi yllä oleva arvioni, mitkä osat asetuksesta pätevät missäkin olosuhteissa, ei ole edes sen ruudullasi esittämiseen kuluvan sähkön arvoinen ;D

@Tuomas: Jos virtaa riittää, voisit yrittää vielä selvittää sisäasiainministeriön mahdolliset tämänhetkiset soveltamisohjeet  :D
Kirjattu

Tuomas Hauvala

 • Seniori
 • ****
 • Viestejä: 417
 • Sivutoiminen digi-elokuvannäyttäjä
  • Profiili

Ehkäpä sen takia ei ole ajateltu kun vuonna 1978 ei ollut muuta esitysformaattia ;D

No asiaan: yritin kyllä etsiä sisäministeriöstä, mutta enpä löytänyt... Tokihan tuossa asetuksessa puhutaan sisäASIAINministeriöstä, jota ei enää ole olemassa ;D vähintäänkin vaihtanut nimensä.

Etsinnät jatkukoon :)

@Jussi: Ruudullani, kului jopa harvinaisen vähän sähköä, koska luin kirjoituksesi iPadillani  ;D mutta arviosi ovat kyllä ihan oikeita (P.S. Oletko liittynyt twitterin sattumoisin (@ merkin käyttö  ;D)
Kirjattu
Kaikenlaisesta tekniikasta pienistä mikrosiruista suuriin hydraulisylintereihin kiinnostunut konemies/nörtti.

Tuomas Hauvala

 • Seniori
 • ****
 • Viestejä: 417
 • Sivutoiminen digi-elokuvannäyttäjä
  • Profiili

Enkä löydäkkään, tuolle laille ei jostain kumman syystä ole sovellusohjeita... Johtuisikohan lain tarpeellisuusasteesta tai sen iästä...

Noh anyways... tuo laki tarvitsee runsaasti uusimista.

Käsi ylös kenen teatteri täyttää nuo säännöt  ;D
Kirjattu
Kaikenlaisesta tekniikasta pienistä mikrosiruista suuriin hydraulisylintereihin kiinnostunut konemies/nörtti.

Jussi Siponen

 • Ylläpitäjä
 • Seniori
 • *****
 • Viestejä: 490
 • The hamster in the wheel keeps running...
  • Profiili

(P.S. Oletko liittynyt twitterin sattumoisin (@ merkin käyttö  ;D)

Sieltähän se @-merkin käyttötapani on peräisin.

Mutta (t)wiittaan vain kintaalla ja turpakirjassakaan en ole  ;D
Kirjattu

K. Koskinen

 • Tulokas
 • *
 • Viestejä: 2
  • Profiili


Tietääkö joku muuten mitä lakia sovelletaan elokuvaesitysten järjestyksenvalvontaan? Normaalia yleisötilaisuuksien järjestyksenvalvontaa?Järjestyksenvalvojien toiminta perustuu lakiin järjestyksenvalvojista sekä järjestyslakiin. Mutta huomattavaa on se, että järkkäriksi voi hyväksyä vain poliisi ja tavallisella elokuvateatterityöntekijällä ei ole samaa oikeudellista suojaa sekä oikeuksia kuin JV-kurssin käyneellä järkkärillä. Yleisötilaisuuksien suhteen pätee kokoontumislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530
Kirjattu